Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

H Έτησια Έκθεση  Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) οριστικοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου του 2022 στην συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Επιστολή - Πρόσκληση
Ολοκλήρωση Αυτοαξιολόγησης Σχολοκής Μονάδας

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
 

Θεσσαλονίκη, 20-2-2012

Αγαπητοί γονείς,

το σχολείο μας ολοκληρώνει φέτος το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή πέρυσι, προπορευόμενο σ? αυτόν τον τομέα από πολλά άλλα σχολεία της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε ο δείκτης της συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς ως πεδίο που επιδέχεται και απαιτεί περαιτέρω βελτίωση.

Πρόσθετες πληροφορίες