Όμιλος Μαθηματικών Διαγωνισμών Σχολ. Έτος 2021-2022

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
για μαθηματικούς διαγωνισμούς
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο υπεύθυνος για τον όμιλο είναι ο μαθηματικός Ανδρέας Πούλος. Αφορά μαθητές της Α και Β τάξης.

Ο χρόνος διδασκαλία θα είναι 129 λεπτά. Η ημέρα λειτουργίας του θα καθοριστεί από την πλειοψηφία των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή. Πολλά μαθήματα θα διεξάγονται και διαδικτυακά.

Πρόσθετες πληροφορίες