ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ..............................................................

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΞΕΙΣ: Α' και Β'

ΣΤΟΧΟΙ
Δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ομάδας που θα μπορεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει τους εφήβους να αναπτύξουν δεξιότητες που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Σε ένα κύκλο 7 συναντήσεων με τη διαδικασία συζήτησης και βιωματικών ασκήσεων θα αναδειχθούν και θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας τα παρακάτω θέματα:
-συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του κάθε εφήβου,
-αναγνώριση και ενίσχυση ψυχικών αποθεμάτων,
-ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αυτοεκτίμησης και βελτίωσης της αυτοαντίληψης,
-αναγνώριση και ενίσχυση ταλέντων που θα συμβάλουν στη διαδικασία αυτοοργάνωσης και στοχοθέτησης.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βιβλία, άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό, επισκέψεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ: Α΄ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης

Πρόσθετες πληροφορίες