Όμιλος Σχολικό περιοδικό Α.Λ.Μ.Α. Σχολ. Έτος 2021-.022

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Α.Λ.Μ.Α. (Αναζητήσεις Λυκείου Μανόλης Ανδρόνικος)
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο όμιλος Α.Λ.Μ.Α. (Αναζητήσεις Λυκείου Μανόλης Ανδρόνικος) ασχολείται με την έκδοση (διαδικτυακή και έντυπη) της, ομώνυμης, σχολικής εφημερίδας. Έχει ως στόχο να αποτελέσει το βήμα για την έκφραση των μαθητών του Λυκείου, και όχι μόνο, ασχολούμενη – κατά κύριο λόγο – με άρθρα γνώμης. Μέσα από τις δράσεις του Ομίλου οι μαθητές αποκτούν βιωματική σχέση με την γλώσσα και τα κειμενικά είδη που συνδέονται με την πληροφορία και το δοκίμιο αλλά και τη δημιουργική γραφή. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και άλλων μορφών δημιουργίας (σκίτσο, γελοιογραφία, γραφιστικά κ.ά.). Τα μέλη του Ομίλου λειτουργούν, παραλλήλως, ως «συντακτική ομάδα» και ως «αρχισυντάκτες» επιλέγοντας και οργανώνοντας κείμενα και άλλων μαθητών, εκτός του σχολείου.

Προτεινόμενη μέρα υλοποίησης του Ομίλου: Τρίτη

Πρόσθετες πληροφορίες