Ιστορικό του Σχολείου

Συνδεδεμένοι φορείς με το σχολείο μας

Το σχολείο είναι συνδεδεμένο με :

1)  Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

2)  Το Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ (η συμφωνία τελεί υπό έγκριση του Υπουργείου Παιδείας)

Πρόσθετες πληροφορίες