Καινοτόμες Δράσεις

Σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν άθρα που αφορούν τις καινοτόμες δράσεις που οργανώνει το σχολείο μας αποκλειστικά για τους μαθητές όπως συμπληρωματική διδασκαλία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λ.π.

Η πρώτη τηλεδιδασκαλία του έτους 2014-15

Το Σάββατο 6.12.2014 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα για τη σχολική χρονιά με τη μορφή της τηλεδιδασκαλίας. Αντικείμενο του μαθήματος ήταν η ανάλυση θεμάτων από την τράπεζα, που αντιστοιχούν στην ύλη του 7ου κεφαλαίου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας Β' Λυκείου και ανήκουν στην κατηγορία "4ο θέμα". Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσίασε η κα. Αρχοντία Γραμματικοπούλου και συμμετείχαν επτά μαθητές της Β' Τάξης. Για την πραγματοποίηση του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα moodle του σχολείου στην οποία αναρτήθηκε το υλικό με βάση το οποίο έπρεπε να προετοιμαστούν οι μαθητές. Η τηλεσυνεδρίαση υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Big Blue Button και διήρκεσε 70 λεπτά. Σύμφωνα με τα δεδομένα των συνεντεύξεων που πήρε η διδάσκουσα για την αξιολόγηση από τους μαθητές, η τηλεδιδασκαλία θεωρήθηκε εξίσου αποτελεσματική με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία που γίνεται στη σχολική τάξη. Επιπλέον, οι μαθητές έκριναν θετικό το γεγονός ότι η τηλεδιδασκαλία έγινε σε μικρή ομάδα μαθητών.

Το συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης: "Διδασκαλία Εξ αποστάσεως Συμπληρωματικά - Δ.Ε.Σ." που υλοποιείται στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης "Μανόλης Ανδρόνικος" κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Συμπληρωματική εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Μαθηματικά

Στα μαθήματα Ευκλείδεια Γεωμετρία (Β' Λυκείου) και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Γ' Λυκείου) θα εφαρμοστεί ένα μικτό μοντέλο διδασκαλίας. Η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία που γίνεται στην τάξη, υποστηρίζεται με υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο (πλατφόρμα moodle) και συμπληρώνεται εξ αποστάσεως με την τηλεδιδασκαλία (Big Blue Button). Με τον τρόπο αυτόν επεκτείνεται το διδακτικό ωράριο για επίλυση αποριών που αφορούν την ύλη και ειδικότερα την τράπεζα θεμάτων.

Τηλεδιδασκαλία στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

Το Σάββατο 6/12/2014 θα πραγματοποιηθεί τηλεσυνεδρίαση για ασκήσεις από την τράπεζα θεμάτων. Θα ασχοληθούμε με το 4ο θέμα από το 7ο κεφάλαιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας Β' Λυκείου.

Πρόσθετες πληροφορίες