ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΑΓΓΛ_ΓΛΩΣΣΑ_ΛΟΓ_ΡΗΤΟΡΙΚΗ .........................................

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕ06)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Αγγλική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ρητορική
ΤΑΞΗ: Α΄ / Β'

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ
1.Ευαισθητοποίηση για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (κοινωνία, πολιτική, οικονομία, περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ)
2.Κριτική σκέψη / Αντίλογος
3.Ενσυναίσθηση
4.Πολυπολιτισμικότητα
5.Ομαδοσυνεργατικότητα
6.Εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα

Πρόσθετες πληροφορίες