Ερευνητικές Εργασίες Σχολ. Έτους 2015-16

Ανακοίνωση project: "Προετοιμάζοντας ένα Μαθητικό Συνέδριο" 12/10/2015

Για τους γονείς των μαθητών που συμμετέχουν στο project: "Προετοιμάζοντας ένα Μαθητικό Συνέδριο"

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο project "Προετοιμάζοντας ένα Μαθητικό Συνέδριο" θα σχολάσουν σήμερα στις 13.25 (στο εξάωρο) λόγω απουσίας της εκπαιδευτικού που είναι υπεύθυνη για το μάθημα, κ. Κ. Αντικουλάνη. Η εκπαιδευτικός θα παραστεί σε σεμινάριο της ειδικότητας των θεολόγων ΠΕ01 κατόπιν γενικής πρόσκλησης του Σχολικού Συμβούλου κ. Στράντζαλη Πολύβιου σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης 15719/25-09-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκ της Διευθύνσεως

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες