ΓΡΙΦΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΡΙΦΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΚΗΣ .................................................................

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: ΦΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΞΕΙΣ: Α ή Β

ΣΤΟΧΟΙ:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων - καλλιέργιεια ενδιαφέροντος για τα συναφή διδακτικά αντικείμενα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
1.Βασικές αρχές λογικής.
2.Μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων μαθηματικής λογικής.
3.Τύποι προβλημάτων μαθηματικής λογικής.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
1. Βάση δεδομένων με προβλήματα μαθηματικής λογικής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2.Διοργάνωση αγώνα μαθηματικής λογικής ?γρίφων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
1.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2.Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων Μαθηματικής Λογικής-Γρίφων Μαθητικού Συνεδρίου ACSTAC.

{jcomments on}

Πρόσθετες πληροφορίες