Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

H Έτησια Έκθεση  Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) οριστικοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου του 2022 στην συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η έκθεση περιλαμβάνει:

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόσθετες πληροφορίες